Cenník

Odmena za poskytnuté právne služby je pri každom klientovi stanovená

individuálne, a to najmä dohodou k spokojnosti oboch strán. Odmena za

poskytovanie právnych služieb môže byť dohodnutá ako:

 

 

Naša advokátska kancelária sa prispôsobuje možnostiam klienta s prihliadnutím na náročnosť právnych úkonov a časové hľadisko potrebné na vyriešenie veci. Vždy sa snažíme, aby právne služby boli klientovi poskytnuté našou advokátskou kanceláriou maximálne efektívne, práve s cieľom minimalizovať náklady.

 

Pri stanovení ceny právnych služieb sa riadime vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb tak, aby boli rozumné a primerané.

 

Pre klientov, ktorý majú záujem o stále a pravidelné právne služby sa vieme dohodnúť aj na mesačnej paušálnej odmene, kedy je cena výhodnejšia, ako pri bežnej hodinovej sadzbe. Ak chcete zistiť, koľko by Vás stálo riešenie Vášho právneho problému našou advokátskou kanceláriou, napíšte nám prostredníctvom nášho kontaktného formulára.

Napíšte nám

Napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára alebo nám zavolajte na telefónnom čísle: