ikona váh Dohodnúť Konzultáciu ikona kladiva Rýchla Právna rada ikona ciapky kariéra u nás Pridajte sa k nám

O nás

JUDr. Drahomíra Caroline Bohačiková dosiahla vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa na Paneurópskej vysokej škole na Fakulte práva v roku 2010. V roku 2011 obhájila rigoróznu prácu a úspešne vykonala rigorózne skúšky na Katedre trestného práva Paneurópskej vysokej školy, kde jej bol udelený titul ,,doktor práv“ (,,JUDr.“). Po štúdiu vykonala advokátsku prax v Advokátskej kancelárii FP LEGAL, s. r. o. v Bratislave a v roku 2014 zložila úspešne advokátsku skúšku pred senátom Slovenskej advokátskej komory. V roku 2016 bola po úspešnom absolvovaní vzdelávania zapísaná Ministerstvom spravodlivosti ako mediátorka pre mimosúdneho riešenie sporov. V roku 2016 absolvovala taktiež adaptačné vzdelávanie na Justičnej akadémii Slovenskej republiky. Od decembra 2016 pôsobila v oblasti ochrany ľudských práv a zastupovala obete domáceho násilia a obete násilných trestných činov z Intervenčného centra v Martine. 

 

Vo svojej praxi sa zameriava najmä na rodinné právo, trestné právo, obchodné právo, občianske právo, pracovné právo a pomoc obetiam násilných trestných činov. 

 

Plynule ovláda anglický a nemecký jazyk.

Čomu sa venujeme?

Naša advokátska kancelária Vám poskytne kvalitné, rýchle a komplexné právne služby a právne poradenstvo v nasledujúcich oblastiach:

Obchodné právo

 • komplexné právne poradenstvo v obchodných vzťahoch
 • zakladanie obchodných spoločností
 • vykonávanie zmien v obchodných spoločnostiach., napr. zmena obchodného mena, zmena sídla, prevod obchodného podielu, rozšírenie a zúženie predmetov podnikania, zmena štatutárneho orgánu spoločnosti, zvýšenie/zníženie základného imania a pod.
 • likvidácia a výmaz obchodných...
Čítaj viac...

Trestné právo

V trestnom konaní zastupujeme pred orgánmi činnými v trestnom konaní ako sú polícia, prokuratúra a v konaní pred súdom klientov:

 • obvinených pre trestný čin
 • poškodených trestným činom 

 

Naša advokátska kancelária pre Vás v rámci trestného práva najmä:

 • vypracuje potrebné podania pre obvinených...
Čítaj viac...

Rodinné právo

 • právne poradenstvo v oblasti rodinného práva
 • komplexné právne služby pri rozvode manželstva, teda vypracovanie potrebných dokumentov a návrhov, ako sú napr. návrh na rozvod manželstva a pod.
 • komplexné právne služby pri úprave práv a povinností k maloletým deťom, teda vypracovanie...
Čítaj viac...

Občianske právo

 • vysporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • spisovanie žalôb, neodkladných opatrení a iných podaní
 • zastupovanie v konaniach pred súdmi a inými štátnymi orgánmi
 • vymáhanie pohľadávok
 • úprava vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
 • vypracovanie všetkých druhov zmlúv a iné
Čítaj viac...

Pracovné právo

 • právne poradenstvo v oblasti pracovného práva pre zamestnávateľov aj zamestnancov
 • právne poradenstvo súvisiace s možnosťami skončenia pracovného pomeru
 • vypracovanie rôznych dokumentov týkajúcich sa pracovného pomeru ako napr. pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, skončenie pracovného pomeru...
Čítaj viac...

Pomoc obetiam trestných činov

Intervenčné centrum zabezpečuje pomoc obetiam násilných trestných činov a osobám ohrozeným domácim násilím.

 

Naša advokátska kancelária dlhodobo zastupuje obete násilných trestných činov, ktoré sú klientkami Intervenčného centra ŽENA V TIESNI v Martine.

 

V rámci pomoci obetiam trestných činov v zmysle...

Čítaj viac...

povedali O nás

 • Pani Doktorka Bohačiková veľmi citlivo a empaticky pristupuje k prípadom našich klientiek. Jej odbornosť a profesionalita zabezpečujú kvalitu zastupovania na súdnych pojednávaniach.Právne služby zabezpečované prostredníctvom advokátskej kancelárie MAXIMA LEGIS s.r.o. sú pre nás vždy vykonané na 100%.

  Žena v tiesni

  Martin

 • Ďakujem za rýchly a profesionálny prístup. Určite služby p. advokátky využijeme aj nabudúce.

  Bankár, s. r. o.

  Žilina

 • Pani doktorku Bohačikovú som spoznala osobne ako moju právnu zástupkyňu, keď som bola so synom vo veľmi ťažkej situácii. Týmto jej chcem poďakovať za všetko dobré, čo pre nás urobila. Spravodlivosť a profesionalita p. Bohačikovej nám pomohla žiť plnohodnotný život, a za to jej aj v mene syna ďakujem veľmi pekne. Vďaka nej sme nakoniec vyhrali súd, ktorý trval rok a nebyť jej profesionality a podpory, tak by som to nezvládla.

  Oľga Beťáková

  Martin

 • Profesionálny a zároveň ľudský prístup pani Bohačikovej mi je veľkou oporou a konečne vidím svetlo na konci tunela.

  Lucia Kovalčíková

  Námestovo

 • S právnymi službami som bol veľmi spokojný. Vystupovanie a celkový prístup pani advokátky bol veľmi profesionálny a môj právny problém vyriešila konštruktívne a v krátkom čase.

  Peter

  Žilina

Rokov skúseností

Spokojných klientov

Vypracovaných návrhov a zmlúv

Napíšte nám

Napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára alebo nám zavolajte na telefónnom čísle:

kde
nás nájdete?

MAXIMA LEGIS, s. r. o.
JUDr. Drahomíra Caroline Bohačiková
advokátka

Adresa kancelárie: ul. Vojtecha Tvrdého 12, 010 01 Žilina
Telefón: +421948466000

Sídlo: Oravská 2352/3, 010 01 Žilina
IČO: 54535581
DIČ: 2121710437

Otváracie hodiny: Po – Pia: 8:00 – 17:00
Konzultáciu je potrebné dohodnúť vopred
mapa

Naši klienti sú aj:

Zena v tiesni
ASAV
Bankar
Pixel